نام
ارس
نوع کاربری
روکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
LED
ابعاد(میلیمتر)
300*1200
توان چراغ (وات)
38
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
ارس
نوع کاربری
توکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
LED
ابعاد(میلیمتر)
300*1200
توان چراغ (وات)
38
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
اطلس
نوع کاربری
روکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
LED
ابعاد(میلیمتر)
600*1200
توان چراغ (وات)
400
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
اطلس
نوع کاربری
توکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
LED
ابعاد(میلیمتر)
600*900
توان چراغ (وات)
38
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
سوزان
نوع کاربری
روکار
جنس بدنه
آلومینیوم دایکاست
منبع نور
SMD LED
ابعاد(میلیمتر)
325
توان چراغ (وات)
40
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
آسارا
نوع کاربری
روکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
SMD LED
ابعاد(میلیمتر)
600*600
توان چراغ (وات)
36
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
آسارا
نوع کاربری
توکار
جنس بدنه
آلومینیوم
منبع نور
SMD LED
ابعاد(میلیمتر)
600*600
توان چراغ (وات)
36
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی
نام
دنا
نوع کاربری
توکار
جنس بدنه
-
منبع نور
SMD LED
ابعاد(میلیمتر)
100
توان چراغ (وات)
18
توضیحات
مناسب برای فضاهای داخلی