استان البرز_شهرستان نظرآباد_جاده قدیم تهران_قزوین نرسیده به سه راهی نظرآباد مجتمع صنعتی آرم