پایه چند وجهی

پایه لوله ای

پایه دوربین

برج نوری

1-18 5/4/3 hot dip galvanized / paint